РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ У РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТІВ

dc.contributor.authorКоробейнік, В.
dc.contributor.authorСеренко, Р.
dc.contributor.authorРєпін, С.
dc.date.accessioned2024-01-11T12:49:59Z
dc.date.available2024-01-11T12:49:59Z
dc.date.issued2023-12-01
dc.description.abstractВ роботі розглянуті основні етапи та принципи реалізації системноструктурного підходу у розвитку швидкісно-силових здібностей легкоатлетів. Такий комплексний підхід до тренування враховує взаємозв'язки різних елементів та систем, що впливають на результат. Відзначається тісна співпраця тренера та атлета, фахівців, а також постійного аналізу та корекції для досягнення оптимальних результатів і включає в себе наступні взаємопов’язані елементи: керівництво програмою тренувань, комунікація та зворотний зв'язок, інтеграція фахівців з фізіотерапії, дієтології, психології спорту, обмін інформацією, активна участь самого спортсмена в плануванні, ведення журналів тренувань, відгуків та особистих спостережень, постійний аналіз, корекція та моніторинг прогресу програм, спільна відповідальність. Такий спільний та системний підхід дозволяє забезпечити високий рівень ефективності, враховуючи усі аспекти фізичного та психологічного розвитку атлета. The paper examines the main stages and principles of implementing the system-structural approach in the development of speed and power abilities of track and field athletes. Such a comprehensive approach to training takes into account the interrelationships of various elements and systems that affect the result. Close cooperation between coach and athlete, specialists, as well as constant analysis and correction to achieve optimal results is noted and includes the following interrelated elements: management of the training program, communication and feedback, integration of specialists in physiotherapy, nutrition, sports psychology, exchange of information, active participation of the athlete himself in planning, keeping training logs, reviews and personal observations, constant analysis, correction and monitoring of program progress, joint responsibility. Such a joint and systematic approach allows to ensure a high level of efficiency, taking into account all aspects of the athlete's physical and psychological development.
dc.identifier.citationКоробейнік В. Реалізація системно-структурного підходу у розвитку швидкісно-силових здібностей легкоатлетів / В. Коробейнік, Р. Серенко, С. Рєпін // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 97–105.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13547
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпідхід
dc.subjectсистема
dc.subjectелемент
dc.subjectінтеграція
dc.subjectаналіз
dc.subjectкорекція
dc.subjectapproach
dc.subjectsystem
dc.subjectelement
dc.subjectintegration
dc.subjectanalysis
dc.subjectcorrection
dc.titleРЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ У РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТІВ
dc.title.alternativeIMPLEMENTATION OF A SYSTEMIC AND STRUCTURAL APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF OF SPEED AND POWER ABILITIES OF ATHLETES
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Коробейнік В., Серенко Р., Рєпін С. Реалізація системно-структурного підходу у розвитку швидкісно-силових здібностей легкоатлетів.pdf
Розмір:
3.62 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: