FORMATION OF A NEW STRATEGY IN HIGHER EDUCATION IN UKRAINE: DIGITALIZATION OF MEDICAL EDUCATION

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The increased and early integration of the topic of digital medicine into the medical curriculum can potentially compensate for the existing differences in competence at the beginning and end of the training of future specialists, which contributes to the growth of students’ self-confidence during the course of study, compensating for possible bias in self-esteem. Digital transformation in the higher education industry in Ukraine is a roadmap to a sustainable education management strategy in higher medical institutions and determines the future of the country’s medical services sector. Більш широка і рання інтеграція теми цифровізації медичної освіти в навчальну програму потенційно може компенсувати існуючі відмінності в компетентностях на початку та наприкінці навчання майбутніх фахівців, що сприяє зростанню впевненості студентів у собі протягом навчання, компенсуючи можливі перекоси в самооцінці. Цифрова трансформація у сфері вищої освіти в Україні - це дорожня карта до стратегії сталого управління освітою у вищих медичних закладах та визначає майбутнє сектору медичних послуг країни.
Опис
Ключові слова
training of specialists, higher medical institutions, digitalization of medical education, підготовка фахівців, вищі медичні заклади, діджиталізація медичної освіти
Цитування
Batyuk L. V. Formation of a new strategy in higher education in Ukraine: digitalization of medical education / L. V. Batyuk, O. A. Zhernovnykova // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 634–636.