Zhovtnevyi granite quarry: history of formation and development prospects

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
The research highlighted the active action of anthropogenic activity on the territory of Kryvyi Rih causing emergence of mining landscapes. This allowed the formation of quarry and dump and mine types of landscape complexes. During 1950-1990, mining operations were carried out on the territory of Zhovtnevyi granite deposit and, thus, it contributed to the formation of the quarry. It was found that mining completion in Zhovtnevyi quarry has led to its flooding. Geological and geomorphological, hydrological, climatic, soil and biotic processes that directly affect the development of the quarry have been studied. Zhovtnevyi granite quarry has quite favorable natural conditions and landscape structure for the development of recreational and tourist activities. Therefore, there is a need to identify new approaches to the optimization and further rational use of Zhovtnevyi granite quarry. The study analyzes the history of formation and prospects of Zhovtnevyi granite quarry, the main landscape factors that contribute to its development, using mapping web services such as Google Maps and Google Earth maps, showing the characteristic of territorial location and landscape structure of the quarry. The authors have idenƟfi ed the need to involve reclamation and revitalization as the main optimization measures to improve the lands of Zhovtnevyi granite quarry and to engage it in recreational and tourist activities. За допомогою дослідження виокремлено, що активна дія антропогенної діяльності на території Криворіжжя зумовила виникнення гірничопромислових ландшафтів. Це дало можливість утворення кар’єрно-відвального та шахтного типів ландшафтних комплексів. Розглянуто, що упродовж 1950-1990 рр. проводились гірничодобувні роботи на території Жовтневого гранітного родовища і, таким чином, це посприяло формуванню кар’єру. Виявлено, що закінчення проведення гірничих виробок на Жовтневому кар’єрі призвело до його затоплення. Досліджено геолого-геоморфологічні, гідрологічні, кліматичні, ґрунтово-біотичні процеси, які безпосередньо впливають на розвиток кар’єру. Охарактеризовано, що Жовтневий гранітний кар’єр має доволі сприятливі природні умови та ландшафтну структуру для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності. Це потребує виявлення нових підходів до оптимізації та подальшого раціонального використання Жовтневого гранітного кар’єру. Виконане дослідження дозволило проаналізувати історію формування та перспективи розвитку Жовтневого гранітного кар’єру, був здійснений аналіз основних ландшафтних чинників, які сприяють розвитку кар’єра, за допомогою картографічних веб-сервісів Google Maps та Google Earth були розроблені карти і здійснена характеристика територіального розміщення та ландшафтної структури кар’єра. Виявлено необхідність залучення рекультивації та ревіталізації як основних оптимізаційних заходів для покращення земель Жовтневого гранітного кар’єра та задіяти їх у рекреаційно-туристичній діяльності.
Опис
Ключові слова
Zhovtnevyi granite quarry, mining landscape, reclamation, revitalization, post-mining system, recreational and tourist activity, Жовтневий гранітний кар’єр, гірничопромисловий ландшафт, рекультивація, ревіталізація, постмайнінгова система, рекреаційно-туристична діяльність
Цитування
Koptieva T. Zhovtnevyi granite quarry: history of formation and development prospects / T. Koptieva // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2021. – Вип. 33. – С. 78–83. – DOI: https://doi.org/10.26565/2075-1893-2021-33-09.