Трудова міграція в Україні: причини та наслідки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Оскільки трудова міграція в Україні має тенденцію до зростання, важливо використовувати її позитивні наслідки та намагатися зменшити негативні. Уряду необхідно стимулювати українців працевлаштовуватися на території нашої країни, а для цього потрібно створювати робочі місця, підвищувати заробітну плату та рівень економічного добробуту населення, забезпечити якісним медичним та освітнім обслуговуванням. Поскольку трудовая миграция в Украине имеет тенденцию к росту, важно использовать ее положительные последствия и стараться уменьшить негативные. Правительству необходимо стимулировать украинцев трудоустраиваться на территории нашей страны, а для этого нужно создавать рабочие места, повышать заработную плату и уровень экономического благосостояния населения, обеспечить качественным медицинским и образовательным обслуживанием. Since labor migration in Ukraine has a tendency to increase, it is important to use its positive consequences and try to reduce negative ones. The government needs to stimulate Ukrainians to find jobs in our country, and for this it is necessary to create jobs, increase wages and the level of economic well-being of the population, and provide high-quality medical and educational services.
Опис
Ключові слова
трудова міграція, робоча сила, правовий захист, студентські роботи, трудовая миграция, рабочая сила, правовая защита, студенческие работы, work migration, work force, legal defense, student work
Цитування
Колодько А. О. Трудова міграція в Україні: причини та наслідки / А. О. Колодько // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 41.