Упровадження інноваційних технологій навчання математичних дисциплін у процес підготовки майбутніх учителів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-09-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Математична освіта є компонентом змісту фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи та містить потужний потенціал для його навчання, виховання й розвитку професійної майстерності. Математическое образование является компонентом содержания профессиональной подготовки будущего учителя начальной школы и содержит мощный потенциал для обучения, воспитания и развития профессионального мастерства. Mathematical education is a component of the content of professional training of future primary school teachers and has a powerful potential for his training, education and development of professional skills.
Опис
Ключові слова
майбутні учителі, інноваційні технології, будущие учителя, инновационные технологии, future teachers, innovative technologies
Цитування
Іонова О. М. Упровадження інноваційних технологій навчання математичних дисциплін у процес підготовки майбутніх учителів початкових класів / О .М Іонова, О. М. Масюк // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях : матеріали VІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., Бердянськ, 16-17 верес. 2021 р. / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – C. 89–90.