Видовий склад воронових птахів у м. Лозова та Лозівському районі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто видовий склад воронових птахів у м. Лозова та Лозівському районі. Рассмотрен видовой состав вороновых птиц в г.. Лозовая и Лозовском районе.
Опис
Ключові слова
дослідження, індекс руф’є, діти, біоритмологічний тип, старший шкільний вік, исследования, индекс руфье, дети, биоритмологический тип, старший школьный возраст, research, rufier index, children, biorhythmological type, senior school age
Цитування
Ілюшкін В. Видовий склад воронових птахів у м. Лозова та Лозівському районі / В. Ілюшкін, А. Б. Чаплигіна // Збірник наукових праць студентів природничого факультету / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 9. – С. 50.