НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ЕТНІЧНИХ ГРЕКІВ У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1991–2014 рр.)

dc.contributor.authorКись, З. М.
dc.date.accessioned2024-02-24T11:01:41Z
dc.date.available2024-02-24T11:01:41Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі досліджується процес національно-культурного життя греків України з 1991 р. по 2014 р. Значну увагу приділено з’ясуванню умов створення та розгортання діяльності організаційних структур грецької етнічної спільноти України у досліджуваний період. У роботі розкрито процес розбудови освітніх закладів та виявлено їх значення для зростання рівня національної самосвідомості українських греків, досліджено умови й складові відродження культури греків в Українській державі, показано їх масштабність та роль у популяризації грецького культурного спадку. The work examines the process of the national and cultural life of the Greeks of Ukraine from 1991 to 2014. Considerable attention is paid to finding out the conditions for the creation and deployment of organizational structures of the Greek ethnic community of Ukraine in the period under study. The work reveals the process of building educational institutions and reveals their importance for the growth of the level of national self-awareness of Ukrainian Greeks, examines the conditions and components of the revival of Greek culture in the Ukrainian state, shows their scale and role in the popularization of Greek cultural heritage.
dc.identifier.citationКись З. М. Національно-культурне життя етнічних греків у контексті впровадження державної етнополітики незалежної України (1991–2014 рр.) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / З. М. Кись ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2024. – 73 с. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14089
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectгреки
dc.subjectетнічна меншина
dc.subjectетнополітика
dc.subjectетнос
dc.subjectнаціонально-культурне товариство
dc.subjectрідна мова
dc.subjectGreeks
dc.subjectethnic minority
dc.subjectethnopolitics
dc.subjectethnos
dc.subjectnational cultural society
dc.subjectnative language
dc.titleНАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ЕТНІЧНИХ ГРЕКІВ У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1991–2014 рр.)
dc.title.alternativeThe national and cultural life of ethnic Greeks in the context of the implementation of the state ethnopolitics of independent Ukraine (1991–2014)
dc.typeOther
Файли
Колекції