Моделювання неперервної методико-практичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах ЗВО

dc.contributor.authorБеземчук, Л. В.
dc.contributor.authorМартем'янова, А. В.
dc.date.accessioned2021-03-29T13:48:41Z
dc.date.available2021-03-29T13:48:41Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractОсвітньо-методична компетентність є базовою в системі неперервної методико-практичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво», яка характеризує результативність навчання, здатність випускника до володіння сукупністю спеціальних музично-педагогічних, виконавських, науково-дослідних, комунікативних, організаційних умінь та навичок; проведення науково-теоретичного аналізу необхідних стратегічних завдань у мистецький освіті з позицій наукових і мистецьких шкіл, напрямів, теорій щодо вітчизняної та зарубіжної мистецької освіти й музичної педагогіки в умовах міждисциплінарної координації предметів оновленого змісту мистецької освіти. Образовательно-методическая компетентность является базовой в системе непрерывной методико-практической подготовки будущих учителей музыкального искусства и интегрированного курса «Искусство», которая характеризует результативность обучения, способность выпускника к обладанию совокупностью специальных музыкально-педагогических, исполнительских, научно-исследовательских, коммуникативных, организационных умений и навыков; проведение научно-теоретического анализа необходимых стратегических задач в художественный образовании с позиций научных и художественных школ, направлений, теорий относительно отечественной и зарубежнго художественного образования и музыкальной педагогики в условиях междисциплинарной координации предметов обновленного содержания художественного образования. Educational and methodological competence is basic in the system of continuous methodological and practical training of future teachers of music and integrated course "Art", which characterizes the effectiveness of training, the ability of the graduate to have a set of special musical, pedagogical, performing, research, communication, organizational skills and skills; conducting scientific and theoretical analysis of the necessary strategic objectives in art education from the standpoint of scientific and art schools, areas, theories on domestic and foreign art education and music pedagogy in terms of interdisciplinary coordination of subjects of updated content of art education.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБеземчук Л.В. Моделювання неперервної методико-практичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах ЗВО / Л. В. Беземчук, А. В. Мартем’янова // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 433–437.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4413
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherІнститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмистецька освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнеперервна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовки майбутніх учителів музичного мистецтваuk_UA.UTF-8
dc.subjectрезультативність навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectхудожественное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectнепрерывное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectподготовки будущих учителей музыкального искусстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectрезультативность обученияuk_UA.UTF-8
dc.subjectart educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectcontinuing educationuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraining of future music teachersuk_UA.UTF-8
dc.subjectlearning effectivenessuk_UA.UTF-8
dc.titleМоделювання неперервної методико-практичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах ЗВОuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМоделирование непрерывно методико-практической подготовки будущих учителей музыкального искусства в условиях высших учебных заведенийuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeModeling of continuously methodical and practical training of future teachers of musical art in the conditions of higher educational institutionsuk_UA.UTF-8
dc.typeMonographuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Беземчук Л.В., Мартем’янова А.В. Моделювання.pdf
Розмір:
455.64 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: