Особливості навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології»
Анотація
У тезах розкрито важливість заняття хореографією дітей молодшого шкільного віку, зазначено їх позитивний вплив на різні психічні процеси. В тезисах раскрыта важность занятия хореографией детей младшего школьного возраста, отмечено их положительное влияние на различные психические процессы. The theses reveal the importance of choreography for children of primary school age, their positive impact on various mental processes.
Опис
Ключові слова
хореографічне мистецтво, навчання, молодший шкільний вік, хореографическое искусство, обучение, младший школьный возраст, choreographic art, teaching, primary school age
Цитування
Зозуля К. В. Особливості навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку / К. В. Зозуля // Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень : матеріали міжнар. наук.-практич. конф., Київ,10–11 лип. 2020 р. – Київ : Київська наукова організація педагогіки та психології, 2020. – Ч. 1. – С. 54–57.