May Sinclar on Things “Worse Than War” (1920)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-06
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The challenges that Europe faced a century ago, after the Great War ended, were analysed and widely discussed by many contemporary intellectuals, including the English novelist, critic, and philosopher May Sinclair (1863–1946). This paper revisits her article “Worse than War” (1920), which is of a special interest today as it not only gives a vivid response of a woman writer to so-called unwomanly questions, but once again proves that unlearned history lessons tend to be repeated. Sinclair claims that the main evils Europe confronted after the five years of the war, which were “worse than war,” were epidemics, famine, and poverty. The writer gives an account of the situation in war-affected areas which she describes as catastrophic. She advocates lifting the blockade from Germany, which would save human lives and restore the political and economic balance in Europe. Also, she emphasizes that restoration and strengthening of depressed regions around Germany are especially vital to prevent them from further forcible acquisition by their powerful and hostile neighbour. Виклики, з якими Європа зіткнулася століття тому, після закінчення Великої війни, були проаналізовані та широко обговорені багатьма сучасними інтелектуалами, зокрема англійським романістом, критиком і філософом Мей Сінклер (1863–1946). У представленій розвідці присвячена її твору «Гірше, ніж війна» (1920), яка викликає особливий інтерес сьогодні, оскільки вона не лише дає яскраву відповідь жінки-письменниці на так звані нежіночі питання, але ще раз доводить, що незасвоєні уроки історії мають тенденцію повторюватися. Сінклер стверджує, що головним злом, з яким зіткнулася Європа після п’яти років війни, які були «гіршими за війну», були епідемії, голод і злидні. Письменниця розповідає про ситуацію в охоплених війною районах, яку вона називає катастрофічною. Вона виступає за зняття блокади з Німеччини, що врятувало б людські життя та відновило політичний та економічний баланс у Європі. Крім того, вона підкреслює, що відновлення та зміцнення депресивних регіонів навколо Німеччини є особливо життєво важливими, щоб запобігти їх подальшому насильницькому захопленню могутнім і ворожим сусідом.
Опис
Ключові слова
May Sinclair, “Worse than War” (1920), famine, food security, epidemic, hospital, the Great War, Мей Сінклер, "Гірше, ніж війна" (1920), голод, продовольча безпека, епідемія, лікарня, Велика війна
Цитування
Honcharova O. May Sinclar on Things “Worse Than War” (1920) / O. Honcharova // Аргументи сучасної філології: свобода та безпека : матеріали III Міжнар. наук. конф., Харків, 6–7 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [оргком.: Ю. Д. Бойчук (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – C. 42–46.