Ооморфологія огара TADORNA FERRUGINEA Асканійської популяції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-12-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Анотація
Аналіз морфології яєць огара проводився за архівними даними (1983, 1984, 1987, 1988 рр.) та за даними власних досліджень (2001–2004 рр.) В аналіз включено дані вилучених яєць огара, маркованих біля гнізда, з великих (сумісних) та індивідуальних (одиночних) кладок для подальшої їх інкубації. Біля гнізд проводилась їх ідентифікація за формою, кольором та величиною. За результатами досліджень встановлені середні розмірі яєць огара асканійської популяції. Отже морфологічні показники яєць огара з Асканії-Нова не відрізняються за основними промірами від таких з природних популяцій. Середні їх показники становить: вага – 82,2 г (42,56-106,57); довжина  66,00 мм (52,00-80,00); ширина – 46,83 мм (37,00-51,90); об‘єм  76,58 см3 (39,65-99,27); площа поверхні – 87,05 см2 (56,17-103,58); індекс заокругленості  71,04 % (56,06-79,66); індекс подовженості  1,99 (1,57-3,18); індекс форми  1,41 (1,26-1,78). Модифіковану формулу розрахунку ваги свіже відкладеного яйця огара за оометричними показниками (W=0,5668*L*B2 /1000, де L – довжина яйця, см; B – ширина яйця, см; 0,5668 та 1000 постійні коефіцієнти), можна використовувати у польових дослідженнях. The analysis of the morphology of the hound eggs was carried out based on archival data (1983, 1984, 1987, 1988) and on the basis of our own research (2001–2004). The analysis included data on the removed hound eggs, marked near the nest, from large (compatible) and individual (single) clutches for their further incubation. Near the nests, they were identified by shape, color and size. Based on the results of the research, the average size of the eggs of the Askanian hound population was determined. Therefore, the morphological indicators of hound eggs from Askania-Nova do not differ in basic dimensions from those from natural populations. Their average indicators are: weight - 82.2 g (42.56-106.57); length  66.00 mm (52.00-80.00); width – 46.83 mm (37.00-51.90); volume 76.58 cm3 (39.65-99.27); surface area – 87.05 cm2 (56.17-103.58); roundness index - 71.04% (56.06-79.66); elongation index - 1.99 (1.57-3.18); form index  1.41 (1.26-1.78). You can use the modified formula for calculating the weight of a freshly laid hound egg by oometric parameters (W=0.5668*L*B2 /1000, where L is the length of the egg, cm; B is the width of the egg, cm; 0.5668 and 1000 are constant coefficients) in field studies.
Опис
Ключові слова
огар, морфологія яєць, гнізда, популяції, оометричні показники, ogar, morphology of eggs, nests, populations, oometric indicators
Цитування
Мезінов О. С. Ооморфологія огара TADORNA FERRUGINEA Асканійської популяції / О. С. Мезінов // Природничі науки: проєкти, дослідження, перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя ф-ту природн. наук, Миргород, Україна, 15–16 груд. 2022 р. – Київ : Талком, 2022. – С. 60–63.