ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНОЇ УЯВЛЕНЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ (МОДУЛЬ ІІ, ІІІ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях представлено тези лекцій з курсу «Формування елементарних математичних уявлень дошкільників» та надано методичну допомогу для підготовки до практичних занять з курсу, а саме модулю ІІ, ІІІ), представлено питання для самоперевірки та наведено найсучасніші джерела для опрацювання курсу. Методичні рекомендації можуть бути використані вихователями дитячих садків, студентами та викладачами факультетів дошкільної освіти вищих навчальних педагогічних закладів. The methodological recommendations present lecture notes on the course "Formation of Elementary Mathematical Representations of Preschool Children" and provide methodological assistance for preparing for practical classes in the course, namely Module ІІ, ІІІ), present questions for self-checking and provide the most up-to-date sources for studying the course. The methodological recommendations can be used by kindergarten teachers, students and teachers of preschool education faculties of higher educational pedagogical institutions.
Опис
Ключові слова
дошкільники, формування математичних уявлень, логіко-математична компетентність, методичні рекомендації, preschoolers, formation of mathematical representations, logical and mathematical competence, methodological recommendations
Цитування
Смолянюк Н. М. Формування елементарних математичних уявлень у дошкільників (Модуль ІІ, ІІІ) : метод. рек. для здобувачів за спец. «Дошкільна освіта» / Н. М. Смолянюк, Л. І. Титаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 67 с. : іл., табл.