Василь Якович Білоцерківський (1928–2018)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній статті авторами було описано біографію Василя Яковича Білоцерківського. Понад 60 років його життя було віддано педагогічній та науковій діяльності, з них чверть століття пов’язано з ХНПУ імені Г. С. Сковороди. В данной статье авторами было описано биографию Василия Яковлевича Белоцерковского. Более 60 лет его жизни были отданы педагогической и научной деятельности, из них четверть века связано с ХНПУ имени Г. С. Сковороды. In this article, the authors described the biography of Vasyl Yakovlevich Belotserkіvsky. More than 60 years of his life were devoted to pedagogical and scientific activities, of which a quarter of a century is associated with KhNPU named after G. S. Skovorodu.
Опис
Ключові слова
біографія, життя, Білоцерківський В. Я., вчені, биографія, жизнь, Белоцерковский В. Я., ученые, biography, life, Bilotserkivskyi V. Ya., scientists
Цитування
Богдашина О. М. Василь Якович Білоцерківський (1928–2018) / О. М. Богдашина, С. М. Куделко // Харківський архівіст 2018–2019 р.р : наук.- інформ. вісник / Держ. архів Харків. обл. ; [редкол.: О. С. Гнезділо (голов. ред.) та ін.] – Харків, 2020. – С. 240–242.