Особливості діагностики дислалії у дітей дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто дислалію. При дислалії деякі звуки або зовсім не вимовляються, або спотворюються, або замінюються іншими. Недостатньо ясну вимову можуть помітити батьки дитини у досить ранньому періоді розвитку дитини і звернутися за консультацією до фахівця. Ігнорування проблеми може викликати ускладнення стосунків дитини з оточуючими, викликати інші порушення мовлення, вплинути на особистість дитини, її поведінку. The article deals with dyslalia. In dyslalia, some sounds are either not pronounced at all, or distorted or replaced by others. Insufficiently clear pronunciation can be be noticed by the parents of the child in a fairly early period of the child's development and seek advice from a specialist. Ignoring the problem can cause complications in the child's relationships with others, cause other speech disorders, affect the child's personality and behavior.
Опис
Ключові слова
дислалія, діти дошкільного віку, dyslalia, children of preschool age
Цитування
Сіненко Ю. Особливості діагностики дислалії у дітей дошкільного віку / Ю. Сіненко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 47.