Правовий аналіз інституту конфіскації майна в окремих країнах Європейського Союзу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена правовому аналізу конфіскації майна в деяких країнах Європейського Союзу з метою вдосконалення національного законодавства. Конфіскація майна є ефективним засобом протидії злочинності в зарубіжних країнах світу, що є підставою подальшого розвитку досліджуваного покарання. Автором аналізується законодавча база окремих країн ЄС та міжнародно-правові акти, які регулюють питання конфіскації майна та ратифіковані більшістю країн світу. Статья направлена на правовой анализ конфискации имущества в некоторых странах Европейского Союза с целью усовершенствования национального законодательства. Конфискация имущества является эффективным средством борьбы с преступностью, что есть основанием дальнейшего развития исследуемого наказания. Автором анализируется законодательная база отдельных государств ЕС и международно-правовые акты, которые регулируют вопросы конфискации имущества и ратифицированы странами мира. The article is devoted to the legal analysis of confiscation of property in some countries of the European Union in order to improve the national legislation. Confiscation of property is an effective means of combating crime in other countries, which is the basis for the further development of the investigated punishment. The author analyzes the legislative base frame work of individual EU countries and international legal acts regulating the confiscation of property and ratified by the many of countries of the world.
Опис
Ключові слова
покарання, конфіскація майна, країни Європейського Союзу, наказание, конфискация имущества, страны Европейского Союза, punishment, confiscation of property, country of the European Union
Цитування
Корабель М. Г. Правовий аналіз інституту конфіскації майна в окремих країнах Європейського Союзу / М. Г. Корабель // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер.: Право. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 28. – С. 132–138.