РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ З РАС ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНИХ ІСТОРІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглядається проблема розвитку соціальної компетентності з дітьми з розладом аутистичного спектру (РАС). На підставі аналізу процесів формування соціальної компетентності, світосприймання та базової довіри дитини з РАС до оточуючого світу. Рассматривается проблема развития социальной компетентности с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС). На основании анализа процессов формирования социальной компетентности, мировосприятия и базового доверия ребенка с РАС к окружающему миру. The problem of development of social competence with children is considered autism spectrum disorder (ASD). Based on the analysis of processes formation of social competence, orldview and basic trust children with ASD to the outside world.
Опис
Ключові слова
соціальна компетентність, поняття РАС, стратегія адаптації дітей з РАС, соціальні історії дітей з РАС, магістерські роботи, социальная компетентность, понятие РАС, стратегия адаптации детей с РАС, социальные истории детей с РАС, магистерские работы, social competence, the concept of RAS, adaptation strategy of children with ASD, social stories of children with ASD, master's work
Цитування
Мамедова Л. Б. Розвиток соціальної компетенттності дітей з РАС засобами соціальних історій / Л. Б. Мамедова // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 200–208.