ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ МУЗИКОТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається поняття «музикотерапія» та її позитивний вплив на емоційно-почуттєву сферу, інтелектуальні здібності, психотерапевтичний і фізіологічний стан людини. В статье рассматривается понятие «музыкотерапия» и ее положительное влияние на эмоционально-чувственную сферу, интеллектуальные способности, психотерапевтическое и физиологическое состояние человека. The article considers the concept of "music therapy" and its positive influence on the emotional and sensory sphere, intellectual abilities, psychotherapeutic and physiological state of man.
Опис
Ключові слова
музикотерапія, емоції, формування емоційного здоров’я, емоційне здоров’я дитини, аспірантські роботи, музыкотерапия, эмоции, формирование эмоционального здоровья, эмоциональное здоровье ребенка, аспирантские работы, music therapy, emotions, formation of emotional health, emotional health of the child, postgraduate work
Цитування
Маркіна Н. В. Формування емоційного здоров'я дітей засобами музикотерапії / Н. В. Маркіна // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 208–211.