Формування читацького інтересу молодших школярів засобами дитячої художньої книги

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування читацького інтересу молодших школярів засобами дитячої художньої книги. Формування читацького інтересу у молодших школярів є важливим завданням для розвитку їхньої мовної та когнітивної компетенції. Зазначено, що зрозуміння процесів, що стоять за формуванням читацького інтересу молодших школярів, і виявлення ефективних методів та стратегій можуть сприяти покращенню читацьких навичок та розвитку літературної культури у дітей. Це важливий крок у підготовці молодших школярів до успішного навчання та розширенню їх світогляду. The publication examines the formation of the reading interest of younger schoolchildren by means of children's art books. Formation of reading interest in younger schoolchildren is an important task for the development of their language and cognitive competence. It is noted that understanding the processes behind the formation of the reading interest of younger schoolchildren and identifying effective methods and strategies can contribute to the improvement of reading skills and the development of literary culture in children. This is an important step in preparing younger students for successful studies and broadening their outlook.
Опис
Ключові слова
читання, дитяча книга, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи
Цитування
Шепеля О. Формування читацького інтересу молодших школярів засобами дитячої художньої книги / О. Шепеля // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 102.