Формування вокальних умінь магістрантів із КНР на факультетах мистецтв педагогічних університетів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті визначено філософський та педагогічний аспект категорії «уміння». Розкрито метод порівняльного аналізу вокальної роботи з китайськими здобувачами. Схарактеризовано роль інноваційних методів для формування вокальних умінь магістрантів із КНР на дисциплінах професійно-орієнтованого спрямування. The article defines the philosophical and pedagogical aspect of the "skill" category. The method of comparative analysis of vocal work with Chinese performers is disclosed. The role of innovative methods for the formation of vocal skills of master's students from the People's Republic of China in professionally oriented disciplines is characterized.
Опис
Ключові слова
вокальні уміння, метод порівняльного аналізу, магістратура, факультет мистецтв, магістерські роботи, vocal skills, method of comparative analysis, master's degree, faculty of arts, master's work
Цитування
Ао Чжені. Формування вокальних умінь магістрантів із КНР на факультетах мистецтв педагогічних університетів / Чжені Ао, Іян Лоу // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. Соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С. 62–66.