The Use of CLIL Methodology in Foreign Language Teaching

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
У представленій роботі йдеться про використання методики CLIL у навчанні іноземних мов. В представленной работе говорится об использовании методики CLIL в обучении иностранным языкам. The present paper deals with the use of CLIL methodology in foreign language teaching.
Опис
Ключові слова
CLIL, methods of teaching foreign languages, methods, integrated learning, методика навчання іноземних мов, англійська мова, інтегроване вивчення, методика обучения иностранным языкам, английский язык, интегрированное изучение
Цитування
Viediernikova Т. The Use of CLIL Methodology in Foreign Language Teaching / Т. Viediernikova // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Кропівницький, 20 лют. 2021 р. [Електронний ресурс] / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кропивницький : ЦДПУ, 2021. – С. 316–318.