«УКРАЇНСЬКА КНИЖКА – ДІТЯМ ЗА КОРДОНОМ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто забезпечення літературою дітей, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі з початку повномасштабного вторгнення російського агресора в Україну. З перших тижнів перебування переселенців за кордоном постало питання забезпечення українських малюків необхідною літературою. У межах акції фундації «Незламна Україна» під назвою «Українська книжка – дітям за кордоном» підготувала 35 тисяч книжкових наборів (Наше слово, 2022), частина яких була направлена і до Польщі. Серед основних завдань гуманітарної допомоги польської влади та польських громадських організацій стало надання українським дітям, які опинились далеко від своєї домівки, можливості читати книжки рідною мовою. Українці вдячні Польщі за допомогу у важкий для них час, за надані умови під час тимчасового перебування у дружній країні, особливо за можливість маленьким українцям навчатися і читати рідною мовою. А в рідній Україні на українського маленького читача вже чекають нові книжки рідною мовою. The publication examines the provision of literature to children who have found temporary shelter in Poland since the beginning of the full-scale invasion of Ukraine by the Russian aggressor. From the first weeks of the immigrants' stay abroad, the question of providing Ukrainian children with the necessary literature arose. As part of the "Unbreakable Ukraine" foundation campaign called "Ukrainian book - for children abroad" prepared 35 thousand book sets (Our word, 2022), some of which were also sent to Poland. Among the main tasks of humanitarian aid of the Polish authorities and Polish public organizations was to provide Ukrainian children who were far from their homes with the opportunity to read books in their native language. Ukrainians are grateful to Poland for help during a difficult time for them, for the conditions provided during their temporary stay in a friendly country, especially for the opportunity for young Ukrainians to study and read in their native language. And in his native Ukraine, new books in his native language are already waiting for the Ukrainian little reader.
Опис
Ключові слова
дитяча література, українська література, читання, російсько-українська війна, children's literature, Ukrainian literature, reading, Russian-Ukrainian war
Цитування
Разуменко І. В. "Українська книжка – дітям за кордоном" / І. В. Разуменко // «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2023. – С. 100–102.