РИЗИКИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ ШПАКА ЗВИЧАЙНОГО (STURNUS VULGARIS) НА ТЕХНОГЕННИХ ДІЛЯНКАХ МІСТ ЯК РЕЗЕРВУАРА РЕЗИСТЕНТНИХ ПАТОГЕНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено послід шпака звичайного на території Дергачівського полігону ТПВ, з ізоляцією та ідентифікацією бактеріальних культур, визначенням їх антибіотикорезистентності, для попередження спалахів інфекційних хвороб, що можуть розповсюджуватися у населених пунктах серед тварин і людей. Зазначено, що шпаки можуть виконувати роль переносників широкого спектру антибіотикорезистентних бактерій. Варто підкреслити для населення важливість прийому антибіотиків виключно за рекомендаціями лікарів обов’язково з дотриманням дози і курсу лікування. А також вирішувати проблеми поводження з відходами на національному рівні: захоронення та складування відходів на полігонах та доступ до них диких птахів є одним із ключових факторів еволюції резистентності до антибіотиків у світі. The publication examines the droppings of the common starling on the territory of the Dergachyv solid waste landfill, with isolation and identification of bacterial cultures, determination of their antibiotic resistance, to prevent outbreaks of infectious diseases that may spread in settlements among animals and people. It is noted that starlings can act as carriers of a wide range of antibiotic-resistant bacteria. It is worth emphasizing for the population the importance of taking antibiotics exclusively for according to the recommendations of doctors, necessarily in compliance with the dose and course of treatment. And also to solve the problems of waste management at the national level: landfilling and storage of waste in landfills and access to them by wild birds is one of the key factors in the evolution of antibiotic resistance in the world.
Опис
Ключові слова
орнітофауна, бактеріологічне дослідження, переносники бактерій, avifauna, bacteriological research, bacterial vectors
Цитування
Дементєєва Я. Ю. Ризики збільшення популяцій шпака звичайного (Sturnus vulgaris) на техногенних ділянках міст як резервуара резистентних патогенів / Я. Ю. Дементєєва, М. В. Самойлова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 189–191.