Специфіка професійної підготовки студентів до літньої педагогічної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
У данній статті авторами було розкрито специфіку професійної підготовки студентів до літньої педагогічної діяльності. В данной статье авторами было раскрыто специфику профессиональной подготовки студентов к летней педагогической деятельности. In this article, the authors revealed the specifics of professional training of students for summer teaching.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, студенти, педагогічна діяльність, педагог-організатор, профессиональная подготовка, студенты, педагогическая деятельность, педагог-организатор, professional training, students, pedagogical activity, teacher-organizer
Цитування
Коц С. М. Специфіка професійної підготовки студентів до літньої педагогічної діяльності / С. М. Коц, В. П. Коц // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 492–496.