Колегіальні органи в організаційно-управлінській структурі університетів України XIX століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Болгарська академія наук; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова; Софія-Харків
Анотація
У статті визначено місце і роль учених рад як органів колегіального самовря-дування ворганізаційно-управлінській структурі університетів України XIX століття; обґрунтовано періодизацію їх діяльності в окреслений історичний період; охарактеризовано функції в контексті делегованої автономії. В статье определены место и роль учених советов как органов коллегиального самоуправления в организационно-управленческой структуре университетов Украины XIX века; обоснована периодизацию их деятельности в исследуемый период; дана характеристика функций в контексте делегированной автономии. y. The place and the role of scientific councils as collegial self-governing bodies in the management and organizational structure of universities in Ukraine in the 19th century have been determined. The periodization of activities of scientific councils in the analyzed period has been substantiated. The functions of scientific councils in the context of delegated autonomy have been characterized.
Опис
Ключові слова
учена рада, університети України, управління, автономія, самоврядування, ученый совет, университеты Украины, управление, автономия, самоуправление, scientific council, universities of Ukraine, government, autonomy, self-government
Цитування
Зеленська Л. Д. Колегіальні органи в організаційно-управлінській структурі університетів України XIX століття // Дриновський збірник / Болгар. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна . – Софія ; Харків : Вид-во БАН ім. проф. М. Дринова, 2018. – Т. 11. – С. 103–116.