ПОЛІСТИЧНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
В умовах глобалізації і інформатизації багатоманіття мов світу трансформується в метамову (символічну мову) як універсальний спосіб комунікації в усіх її смислах. В цьому контексті зазнає метаморфози монолістична-полістичтична культура. Сам розвиток культури в період переходу від моностилістичної культури до полістилістичної, не таїть у собі небезпеку з погляду майбутньої тенденції, а саме тенденції культурного фундаменталізму, оскільки являє собою універсальну форму комунікації. В условиях глобализации и информатизации многообразие языков мира трансформируется в метаязык (символический язык) как универсальный способ коммуникации во всех ее смыслах. В этом контексте испытывает метаморфозы монолистичная-полистичтичная культура. Само развитие культуры в период перехода от моностилистической культуры к полистилистической, не таит в себе опасность с точки зрения будущей тенденции, а именно тенденции культурного фундаментализма, поскольку представляет собой универсальную форму коммуникации.
Опис
Ключові слова
міжкультурна комунікація, монолістична культура, полістичтична культура, глобалізація, інформатизація, межкультурная коммуникация, глобализация, информатизация, intercultural communication, globalization, informatization
Цитування
Грицай О. М. Полістична культура в контексті глобалізації та інформатизації / О. М. Грицай // Освіта і доля нації. Сучасна школа: тенденції розвитку і рефлексія досвіду : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., м. Харків, 19-20 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 57–59.