English for Students of Natural Sciences

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Запропонований посібник містить добірку текстів та завдань до них, які розташовані за принципами тематичності та доступності. Матеріал даного видання упорядковано відповідно до тематики лексичного матеріалу, що опановується студентами під час вивчення профільних дисциплін. Збірник розрахований на студентів 1-2 курсів немовних факультетів, зокрема природного. Предложенное пособие содержит подборку текстов и заданий к ним, которые расположены по принципу тематичности и доступности. Материал данного издания отсортирован в соответствии с тематикой лексического материала, который осваивается студентами при изучении профильных дисциплин. Сборник рассчитан на студентов 1-2 курсов неязыковых факультетов, в частности естественного. The present study guide contains a collection of texts and tasks. The material of present edition is organized in accordance with the topics of lexical material mastered by students during the study of specialized disciplines. The study guide is designed for the students of the first and second academic years of Natural Sciences Faculty.
Опис
Ключові слова
англійська мова, навчальні посібники, освіта, студенти природничих наук, английский язык, учебные пособия, образование, студенты естественных наук, English, tutorials, education, natural sciences students
Цитування
Солошенко-Задніпровська Н. К. English for Students of Natural Sciences : навч. посіб. / Н. К. Солошенко-Задніпровська ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – 114 с.