Психотренінг педагогічних умінь: для майбутніх вчителів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ПромАрт
Анотація
Посібник призначено для навчання студентів університетів – майбутніх педагогів. Представлені групові тренінги, на яких формуються як загальні, так і спеціальні педагогічні вміння. Пособие предназначено для обучения студентов университетов – будущих педагогов. Представлены групповые тренинги, посредством которых формируются как общие, так и специальные педагогические умения. The manual is intended for teaching university students - future teachers. Group trainings are presented, through which both general and special pedagogical skills are formed.
Опис
Ключові слова
педагогічні вміння, прийоми розвитку мислення, прийоми розвитку пам'яті, прийоми розвитку роботи з текстами, компетентність вчителя, педагогічні ситуації, педагогические умения, приемы развития мышления, приемы развития памяти, приемы развития работы с текстами, компетентность учителя, педагогические ситуации, pedagogical skills, methods of thinking development, methods of memory development, methods of developing work with texts, teacher competence, pedagogical situations
Цитування
Заїка Є. В. Психотренінг педагогічних умінь: для майбутніх вчителів : навч.-метод. посіб. / Є. В. Заїка, І. С. Манойло, М. А. Кузнєцов ; Харків. нац. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ПромАрт, 2018. – 334 с.