ПІДГОТОВКА ОСВІТЯНСЬКОЇ ЕЛІТИ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто функцію освіти як безпековий чинник сучасної держави в умовах війни, яку веде Росія проти України. Російський агресор серед іншого робить об’єктами ураження школи, університети, бібліотеки, музеї та інші об’єкти освітньої та культурної інфраструктури, а на окупованих територіях, зокрема в закладах середньої освіти, намагається впроваджувати російські навчальні програми з метою «перепрошивки» національної свідомості українських дітей. Таким способом вони намагаються «викрасти» нове покоління українців. Перед державою та освітянами України постає складна мета – зберегти систему освіти та її кадровий потенціал в умовах війни, а також забезпечити безперервну підготовку науково-педагогічних кадрів. The article deals with the function of education as a security factor of the modern state in the context of the war waged by Russia against Ukraine. The Russian aggressor, among other things, targets schools, universities, libraries, museums and other objects of educational and cultural infrastructure, and in the occupied territories, in particular in secondary education institutions, tries to introduce Russian curricula in order to "re-flash" the national consciousness of Ukrainian children. In this way they are trying to "steal" a new generation of Ukrainians. The state and educators of Ukraine face a difficult goal - to preserve the education system and its human resources in the conditions of war, as well as to ensure continuous training of scientific and pedagogical staff.
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, освітянська еліта, вища освіта, національна безпека, training of specialists, educational elite, higher education, national security
Цитування
Безрук О. О. Підтотовка освітянської еліти як чинник національної безпеки сучасної держави / О. О. Безрук // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 50–52.