СПІЛЬНА РОБОТА УЧНЯ ТА ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ РЕФОРМИ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Акцентовано увагу на потребі реформування системи освіти основної школи за рахунок активізації роботи учасників освітнього процесу. Доведено, що освітня проектна діяльність є альтернативою традиційної освітньої практики. Визначено потенціал спільної роботи учня та вчителя в освітніх проектах, який розкривається під час самореалізації учасників освітнього процесу. The need to reform the system of education at secondary school through the activation of work of educational process participants has been emphasized. It has been proved that the educational project activity is an alternative to traditional educational practice. The potential of cooperative work of student and teacher in educational projects, which is revealedduring self-actualization of educational process participants, has been determined.
Опис
Ключові слова
освітній проект, учень, учитель, співробітництво, освітній процес, educational project, student, teacher, interaction, educational process
Цитування
Жозе да Коста Г. Спільна робота учня та вчителя в умовах реформи системи освіти в основній школі / Г. Жозе да Коста // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 148–151.