Психосоматика у фокусі історії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті здійснено аналіз наукових пошуків психосоматики у фокусі історії. Сучасний погляд на психосоматику виходить за рамки уявлень про здоров'я і хвороби. Психосоматика – це тілесне відображення душевного життя людини, включаючи як тілесний прояв емоцій (наслідком дисбалансу яких і стають психосоматичні хвороби), так і «дзеркало» інших підсвідомих процесів, тілесний канал свідомо-підсвідомої комунікації. В статье проведен анализ научных изысканий психосоматики в фокусе истории. Современный взгляд на психосоматику выходит за рамки представлений о здоровье и болезнях. Психосоматика – это телесное отражение душевной жизни человека, включая как телесное проявление эмоций (следствием дисбаланса которых и становятся психосоматические болезни), так и «зеркало» других подсознательных процессов, телесный канал сознательно-подсознательной коммуникации. The article analyzes the scientific research of psychosomatics in the focus of history. This article analyses the scientific findings of psychosomatics in the focus of history. The modern view of psychosomatics transcends notions of health and disease. Psychosomatics is a bodily reflection of a person's mental life, including both the bodily manifestation of emotions (the imbalance of which leads to psychosomatic illness), and the "mirror" of other subconscious processes, the bodily channel of conscious-subconscious communication.
Опис
Ключові слова
психосоматика, історичний контекст, емоції, аспирантские работы, психосоматика, исторический контекст, эмоции, аспирантские работы, psychosomatics, historical context, emotions, postgraduate work
Цитування
Лєсніченко Н. П. Психосоматика у фокусі історії / Н. П. Лєсніченко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 200–204.