ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОВНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАКЦІЇ (Total Physical Response) У ФОРМУВАННІ ЛЕКСИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З МОТОРНОЮ АЛАЛІЄЮ

dc.contributor.authorКузнецова, Л. В.
dc.date.accessioned2023-09-20T12:35:30Z
dc.date.available2023-09-20T12:35:30Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ публікації досліджено сутність поняття «метод повної фізичної реакції», розкрито можливість застосування означеного методу в логокорекційній роботі з дітьми з моторною алалією. Метод «Повної фізичної реакції» TPR (Total – повна, Physical – фізична, Response – реакція), який базується на тому як діти оволодівають рідним мовленням розробив Д. Ашер. Зазначено, що метод TPR можна використовувати в корекційно-логопедичній роботі з дітьми з моторною алалією спрямованій на збагачення і актуалізацію словникового запасу. Фізичні дії ефективно переносять значення, завдяки чому всі діти можуть зрозуміти та використовувати цільове мовлення. Наприклад: словник, пов’язаний з діями (посмішка, помах, оберт голови, махання); часи минуле / сьогодення / майбутнє та постійні аспекти (щоранку я чищу зуби, застилаю ліжко, снідаю); вказівки / інструкції (встаньте, закрийте очі); розповідь історій, та їх театралізована постановка. The publication explores the essence of the concept of the "full physical reaction method", reveals the possibility of using this method in speech correction work with children with motor alalia. The method of "Total physical reaction" TPR (Total - complete, Physical - physical, Response - reaction), which is based on how children master their native speech, was developed by D. Asher. It is noted that the TPR method can be used in corrective and speech therapy work with children with motor alalia aimed at enriching and updating the vocabulary. Physical actions effectively convey meaning so that all children can understand and use the target speech. For example: vocabulary related to actions (smile, wave, head turn, wave); past / present / future tenses and constant aspects (every morning I brush my teeth, make the bed, have breakfast); directions / instructions (stand up, close your eyes); storytelling and their theatrical production.
dc.identifier.citationКузнецова Л. В. Використання методу повної фізичної реакції (total physical response) у формуванні лексичної сторони мовлення дітей дошкільного віку з моторною алалією / Л. В. Кузнецова // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 103–105.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12502
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectалалія
dc.subjectмовленнєвий розвиток
dc.subjectлогопедія
dc.subjectкорекційна робота
dc.subjectдіти з особливими потребами
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjectalalia
dc.subjectspeech development
dc.subjectspeech therapy
dc.subjectcorrectional work
dc.subjectchildren with special needs
dc.subjectmaster's theses
dc.titleВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОВНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАКЦІЇ (Total Physical Response) У ФОРМУВАННІ ЛЕКСИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З МОТОРНОЮ АЛАЛІЄЮ
dc.title.alternativeUSING THE FULL PHYSICAL REACTION METHOD (Total Physical Response) IN THE FORMATION OF THE LEXICAL SIDE SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN WITH MOTOR ALIA
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Кузнецова Л. В. Використання методу повної фізичної реакції.pdf
Розмір:
3.38 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: