Методика створення міського пейзажу для дизайну інтер’єру

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто теоретичні основи та практичні прийоми, методи та засоби, що сприяють створенню художнього образу у міському пейзажі засобами графічних матеріалів. Розкрито використання декоративних панно (розписів) в дизайні інтер’єру для створення художнього образу об’єкту. В статье рассмотрены теоретические основы и практические приемы, методы и средства, способствующие созданию художественного образа в городском пейзаже средствами графических материалов. Раскрыто использование декоративных панно (росписей) в дизайне интерьера для создания художественного образа объекта. The article discusses the theoretical foundations and practical techniques that can be combined with the artistic image of the city landscape using graphic materials. The use of decorative panels (murals) in interior design to create an artistic image of the object is disclosed.
Опис
Ключові слова
художній образ, міський пейзаж, інтер’єр, панно, конструктивні перепланування, художественный образ, городской пейзаж, интерьер, панно, конструктивные перепланировки, artistic image, cityscape, interior, panels,, design redevelopments.
Цитування
Куратова М. Г. Методика створення міського пейзажу для дизайну інтер’єру / М. Г. Куратова, Н. В. Бабій // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 247–252.