ВСТАНОВЛЕННЯ БАЗОВОГО СТАНДАРТУ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: АНАЛІЗ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут законодавства Верховної Ради України
Анотація
Стаття присвячена питанню встановлення базових стандартів обчислення розміру штрафів у Кримінальному кодексі України та Кодексі України про адміністративні правопорушення, аналізу положень зарубіжного кримінального та адміністративного законодавства, матеріалів судової практики та теоретичних пропозицій з цього питання, формулюванню висновків та пропозицій, спрямованих на вдосконалення відповідних кримінально-правових та адміністративно-правових норм. Статья посвящена вопросу установления базовых стандартов исчисления размера штрафов в Уголовном кодексе Украины и Кодексе Украины об административных правонарушениях, анализа положений зарубежного уголовного и административного законодательства, материалов судебной практики и теоретических предложений по этому вопросу, формулировке выводов и предложений, направленных на совершенствование соответствующих уголовно-правовых и административно-правовых норм.The paperer research devoted to the establishment of basic standards, calculating the amounth of fines in the Criminal Code of Ukraine and the Code of Administrative Offenses, analysis of foreign criminal and administrative law, case law and theoretical positions on these issues, formulation of conclusions and proposals to improve relevant criminal law and administrative - legal norms.
Опис
Ключові слова
покарання, штрафні санкції, розмір штрафу, базова одиниця розрахунку розміру штрафу, наказание, штрафные санкции, размер штрафаfine,, базовая единица расчета размера штрафа, penalties, punishment, basic unit of fine calculation
Цитування
Павленко Т. А. Встановлення базового стандарту визначення розміру штрафів в адміністративному та кримінальному законодавства: аналіз міжнародно-правових актів та матеріалів судової практики. / А. А. Надоєв, Т. А. Павленко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2020. – Вип. 5. – С. 68– 76.