Розповсюдження Trichomonas vaginalis серед населення м. Харкова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена вивченню біологічних особливостей та розповсюдженню Trichomonas vaginalis серед населення міста Харкова в період з 2014–2017 р. Дослідження проводилися на базі дермавенерологічного диспансеру No 5 та пологового будинку No 3 м. Харкова. Зростанню захворюваності на урогенітальний трихомоноз в м. Харкові сприяють: ослаблений імунітет, значні міграційні процеси, ранні сексуальні відносини, зниження страху небажаної вагітності, та власне венеричні хвороби, занепад традиційних норм моралі, тому ця проблема не втрачає своєї актуальності. Работа посвящена изучению биологических особенностей и распространению Trichomonas vaginalis среди населения города Харькова в период с 2014–2017 г.. Исследования проводились на базе дермавенерологического диспансера No 5 и роддома No 3 г. Харькова. Росту заболеваемости урогенитальным трихомонозом в г. Харькове способствуют: ослабленный иммунитет, значительные миграционные процессы, ранние сексуальные отношения, снижение страха нежелательной беременности, и собственно венерические болезни, упадок традиционных норм морали, поэтому эта проблема не теряет своей актуальности. The work is devoted to the study of biological characteristics and distribution of Trichomonas vaginalis among the population of Kharkov from 2014 to 2017. The research was conducted on the basis of derma-venereological dispensary No 5 and maternity hospital No 3 in Kharkiv. Kharkiv. The growth of urogenital trichomonosis morbidity in Kharkiv is caused by: weakened immunity, significant migration processes, early sexual relations, reduced fear of unwanted pregnancy, and venereal diseases themselves, the decline of traditional moral norms, so this problem does not lose its relevance. The problem remains acute.
Опис
Ключові слова
паразити, паразитарні хвороби, трихоманоз, паразиты, паразитарные болезни, parasites, parasitic diseases, тrichomonas
Цитування
Мухіна О. Ю. Розповсюдження Trichomonas vaginalis серед населення м. Харкова / О. Ю. Мухіна // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 142–144.