Стратегії пошуків конституювання справедливого освітнього поля України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-09-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті на підставі аналізу сучасних трансформаційних процесів окреслено провідні стратегії конституювання освітнього простору України. В статье на основании анализа современных трансформационных процессов очерчены главные стратегии конституирования справедливого поля образования Украины. The article is based on an analysis of contemporary transformation processes and outlined leading strategy for formation Ukrainian educational space.
Опис
Ключові слова
модернізація освіти, соціально-правове поле освіти, учасники педагогічних практик, корупція, модернизация образования, социально-правовое поле образования, участники педагогических практик, коррупция, modernization of education, socio-legal fi eld of education, participants of pedagogical practices, corruption
Цитування
Варич Н. І. Стратегії пошуків конституювання справедливого освітнього поля України / Н. І. Варич // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2014. – Вип. 1. – С. 120–125.