МОРАЛЬНО-ЗБАГАЧЕНІ ВИХОВНІ СИТУАЦІЇ, ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває сутність та доцільність використання морально-збагачених виховних ситуацій, як методу організації діяльності, спрямованого на вирішення завдань соціальної реабілітації учнів з інтелектуальною недостатністю. Статья раскрывает сущность и целесообразность использования морально обогащенных воспитательных ситуаций, как метода организации деятельности, направленной на решение задач социальной реабилитации учащихся с интеллектуальной недостаточностью. The article reveals the essence and expediency of the use of moral enriched educational situations as a method of organizing activities aimed at to solve the problems of social rehabilitation of students with intellectual insufficiency.
Опис
Ключові слова
морально-збагачені виховні ситуації, соціально-моральний розвиток, соціальна реабілітація, учні з інтелектуальною недостатністю, магістерські роботи, морально-обогащенные воспитательные ситуации, социально-нравственное развитие, социальная реабилитация, ученики с интеллектуальной недостаточностью, магистерские работы, morally enriched educational situations, socio-moral development, social rehabilitation, students with intellectual disabilities, master's work
Цитування
Окорокова Т. Р. Морально-збагачені виховні ситуації, як засіб соціальної реабілітації учнів з інтелектуальною недостатністю / Т. Р. Окорокова // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 264–270.