Оцінка стану системної гемодинаміки у студентів, які відмовилися вживати кофеїн

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Вплив кофеїну на функціональний стан організму достатньо широко висвітлений в науковій літературі, проте вплив відмови від вживання продуктів які його містять – ні. Практично не має сучасних публікацій у яких йшла б мова про взаємозв’язок останнього з діяльністю серцево-судинної системи людини. У зв’язку з цим основною метою дослідження є вивчення стану системної гемодинаміки у студентів, що відмовилися від споживання кофеїну, який міститься у чаю та каві. З’ясовано, що відмова від кави призводить до відновлення резервів серцево-судинної системи, нормалізації її діяльності та збільшенні продуктивності і адаптаційної здатності міокарду. Відмова від споживання чаю і кави призвела до погіршення насосної функції серця, виникнення напруги в діяльності серцево-судинної системи та появі агресивності і безсоння. The influence of caffeine on the functional state of the body is sufficiently widely covered in the scientific literature, but the influence of refusing to use products containing it is not. There are practically no modern publications that talk about the relationship of the latter with the activity of the human cardiovascular system. In this regard, the main goal of the study is to study the state of systemic hemodynamics in students who have stopped consuming caffeine, which is contained in tea and coffee. It was found that giving up coffee leads to the restoration of the reserves of the cardiovascular system, the normalization of its activity, and an increase in the productivity and adaptive capacity of the myocardium. Refusal to consume tea and coffee led to the deterioration of the pumping function of the heart, the emergence of tension in the activity of the cardiovascular system and the appearance of aggressiveness and insomnia.
Опис
Ключові слова
кофеїн, показники гемодинаміки, резерви серцево-судинної системи, адаптаційна здатність міокарду, caffeine, indicators of hemodynamics, reserves of the cardiovascular system, adaptive capacity of the myocardium
Цитування
Мамотенко А. В. Оцінка стану системної гемодинаміки у студентів, які відмовилися вживати кофеїн / А. В. Мамотенко, О. П. Нікітінська // Modern theories and improvement of world methods : Proceedings of the XXII International Scientific and Practical Conference, Helsinki, Finland, June 06–09, 2023. – Helsinki, 2023. – Pp. 57–61.