Проблеми формування читацького кругозору молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано формування читацького кругозору молодших школярів. Зазначено, що середній показник широти читацького кругозору в сучасних четвертокласників є типово невеликим. Запропонована авторами підручників коротка інформація про життя і творчість письменників не достатньо фіксує увагу учнів на авторі. Тому вчителю необхідно застосовувати додаткові прийоми задля зацікавлення учнів. The article analyzes the formation of the reading outlook of younger schoolchildren. It is noted that the average indicator of the breadth of reading horizons of modern fourth-graders is typically small. The brief information about the life and work of the writers offered by the authors of the textbooks does not sufficiently fix the attention of the students on the author. Therefore, the teacher needs to use additional techniques to interest students.
Опис
Ключові слова
читання, освітній процес, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, reading, educational process, children of primary school age, student works
Цитування
Майборода А. Проблеми формування читацького кругозору молодших школярів / А. Майборода // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 18–20.