Формування культури спілкування у молодших школярів на традиціях української народної педагогіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі представлено цілісне дослідження проблеми формування культури спілкування у молодших школярів на традиціях української народної педагогіки. Розкрито поняття культури спілкування у філософському, психолого-педагогічному значеннях; визначено особливості розвитку культури спілкування у молодшому шкільному віці; узагальнено методи та прийоми формування культури спілкування у молодших школярів. Розроблено методику з формування культури спілкування у дітей молодшого шкільного віку на традиціях української народної педагогіки, проаналізовано практичний аспект магістерського дослідження, визначено перспективи використання даної методики у ЗЗСО. The master's thesis presents a holistic study of the problem of forming a culture of communication in junior high school students in the tradition of Ukrainian folk pedagogy. The concept of communication culture in philosophical, psychological and pedagogical meanings is revealed; the peculiarities of the development of the culture of communication in the primary school age are determined; the methods and techniques of forming the culture of communication in junior schoolchildren are generalized. The method of forming the culture of communication in primary school children in the traditions of Ukrainian folk pedagogy is developed, the practical aspect of the master's research is analyzed, the prospects of using this method in ZSSO are determined.
Опис
Ключові слова
діти молодшого шкільного віку, культура спілкування, методика, традиції, українська народна педагогіка, експериментальне дослідження, children of primary school age, culture of communication, methods, traditions, Ukrainian folk pedagogy, experimental research
Цитування
Кодацька С. Г. Формування культури спілкування у молодших школярів на традиціях української народної педагогіки : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / С. Г. Кодацька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 95 с. + дод.
Колекції