До питання про національну ідентифікацію істориків України другої половини XIX – початку XX ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАН України, Ін-т історії України
Анотація
У статті визначені критерії приналежності науковців різних регіонів України до тієї чи іншої національної історіографії, показані фактори широкого поширення подвійної лояльності багатьох істориків. В статье определены критерии принадлежности ученых различных регионов Украины к той или иной национальной историографии, показаны факторы широкого распространения двойной лояльности многих историков. The article determines the criteria of the belonging of scholars of Ukraine’s different regions to this that or national historiography and shows the factors of the wide spread of many historians’ double loyalty.
Опис
Ключові слова
українська історіографія, національна ідентифікація істориків, позитивістська методологія, позитивізм, Україна, Російська імперія, Австро-Угорська імперія, украинская историография, национальная идентификация историков, позитивистская методология, позитивизм, Украина, Российская империя, Австро-Венгерская империя, Ukrainian historiography, national identification historians, positivist methodology, positivism, Ukraine, The Russian Empire, The Austro-Hungarian Empire
Цитування
Богдашина О. М. До питання про національну ідентифікацію істориків України другої половини XIX – початку XX ст. / О. М. Богдашина // Історіографічні дослідження в Україні : [зб.наук. пр.] / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: В. А. Смолій (голов. ред.) та ін.]. - Київ, 2011. - Вип. 21. - С. 6-21.