Роль П. П. Чубинського у організації та проведенні етнографічної експедиції у Південно-Західний край 1869–1970 років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена участі Павла Платоновича Чубинського в організації та проведенні етнографічної експедиції в Південно-Західний край 1869–1870 років. Завдяки оприлюдненню її результатів збереглися матеріали про стан торгівлі в різних місцевостях, особливостях господарювання та традиційних віруваннях й обрядах, в яких найбільше розкривається душа українського народу. The article is devoted to the participation of Pavlo Chubynsky in organizing and conducting an ethnographic expedition to the Southwestern region in 1869-1870. Thanks to the publication of its results, materials about the state of trade in different areas, the peculiarities of economic activity, and traditional beliefs and rituals, which most reveal the soul of the Ukrainian people, have been preserved.
Опис
Ключові слова
етнографічна експедиція, етнографічно-статистичне дослідження, П. П. Чубинський, Російське географічне товариство, ethnographic expedition, ethnographic and statistical research, P. P. Chubynskyi, Russian Geographical Society
Цитування
Кутев Я. С. Роль П. П. Чубинського у організації та проведенні етнографічної експедиції у Південно-Західний край 1869–1970 років / Я. С. Кутев // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 85–93.