Сучасні погляди на механізм управління розвитком персоналу організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
У статті розкрито сучасні погляди на механізм управління розвитком персоналу організації. В статье раскрыты современные взгляды на механизм управления развитием персонала организации. The article reveals modern views on the mechanism for managing the development of the organization's personnel.
Опис
Ключові слова
управління персоналом, механізм управління, розвиток персоналу, студентські роботи, управление персоналом, механизм управления, развитие персонала, студенческие работы, personnel management, control mechanism, staff development, student work
Цитування
Головенко М. О. Сучасні погляди на механізм управління розвитком персоналу організації / М. О. Головенко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 90–91.