Концептуальні засади комунікативного менеджменту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавнича група «Основа»
Анотація
Комунікативний менеджмент можна розглядати як наукову дисципліну, яка виробляє і теоретично систематизує знання про сутність комунікації, її роль в управлінні системами, як діяльність (процес), що реалізує комунікаційну стратегію суб’єкта управління, сформовану в межах загальної стратегії організації. Коммуникативный менеджмент можно рассматривать как научную дисциплину, которая производит и теоретически систематизирует знания о сущности коммуникации, ее роль в управлении системами, как деятельность (процесс), реализующей коммуникационную стратегию субъекта управления, сложившуюся в рамках общей стратегии организации.Communicative management can be viewed as a scientific discipline that produces and theoretically systematizes knowledge about the essence of communication, its role in systems management, as an activity (process) that implements the communication strategy of the subject of management, which has developed within the framework of the general strategy of the organization.
Опис
Ключові слова
комунікативний менеджмент, суб’єкт управління, комунікаційна стратегия, кандидатські роботи, коммуникативный менеджмент, субъект управления, коммуникационная стратегия, кандидатские работы, communication management, subject of management, communication strategy, candidate works
Цитування
Григораш В. В. Концептуальні засади комунікативного менеджменту / В. В. Григораш // Управління школою. – Харків : Основа, 2020. – № 22-24 (646-648) : Наукові основи управління в освіті та його психологічне забезпечення : спецвипуск. – С. 43–54.