Домінантні концепти в сучасному поетичному мовомисленні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Автором досліджено процеси художньої концептуалізації в мовній картині української поезії. Обгрунтовано, що сучасне українське поетичне мовомислення в його концептуальних вимірах доводить тяглість традицій і продуктивність новацій, але стрижневими для україн- ської поезії є ключові концепти — УКРАЇНА й МОВА. The author investigated the processes of artistic conceptualization in the language picture of Ukrainian poetry. Modern Ukrainian poetic linguistic thinking in its conceptual dimensions proves enduring traditions and the productivity of innovations. But the main concepts for Ukrainian poetry are UKRAINE and LANGUAGE.
Опис
Ключові слова
художня концептуалізація, українська поезія, концепт УКРАЇНА, концепт МОВА, Віктор Бойко, Анатолій Кичинський, Петро Перебийніс, artistic conceptualization, Ukrainian poetry, concept UKRAINE, concept LANGUAGE, Viktor Boiko, Anatolii Kychynskyi,, Petro Perebyinis
Цитування
Голобородько К. Ю. Домінантні концепти в сучасному поетичному мовомисленні / К. Ю.Голобородько // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 18 трав. 2022 р. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [за заг. ред. О. О. Маленко]. – Харків [та ін.] : ХІФТ, 2022. – С. 51–55.