Щодо визначення правового регулювання у сфері професійного спорту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена визначенню правового регулювання у сфері професійного спорту. На підставі проведеного аналізу чинного законодавстванадано пропозиції щодо його вдосконалення. Статья посвящена определению правового регулирования в сфере профессионального спорта. На основании проведенного анализа действующего законодательства внесено предложения по его совершенствованию. Article is devoted to the definition of legal regulation in the field of professional sports. Based on the analysis of the current legislation made suggestions for improvement.
Опис
Ключові слова
професійний спорт, спортсмен, правове регулювання праці, трудові правовідносини, профессиональный спорт, правовое регулирование труда, трудовые правоотношения, professional sports, athlete, regulation, labor relationship
Цитування
Полянський А. О. Щодо визначення правового регулювання у сфері професійного спорту / А. О. Полянський // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 21. – С. 59–64.