ВЕБ-ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена аналізу існуючих підходів розробки систем електронного обліку успішності студентів та розглянута можливість створення такої системи у вигляді веб-застосунку з використанням сучасних інформаційних технологій. The paper is devoted to existing approaches system development analysis for electronic student result management system and the possibility of creating such system as web application based on modern information technologies.
Опис
Ключові слова
електронний журнал обліку успішності, навчальна діяльність, студенти, успішність, навчальний процес, веб-технології, student result electronic system, educational activity, students, results, educational process, web technologies
Цитування
Гайдусь А. Ю. Веб-застосунок для електронного обліку успішності студентів / А. Ю. Гайдусь, М. О. Прихода // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 178–180.