СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглядається проблема володіння вчителем музичного мистецтва професійними компетентностями. Актуальність її висвітлення автор пов’язує із викликами, що постали перед мистецькою освітою у теперішній час. Аналіз наукових досліджень дозволив визначити дистанційну освіту як провідну форму навчання та окреслити її інструментарій, що використовується в музичнопедагогічній діяльності вчителя музичного мистецтва. The paper examines the problem of the musical art teacher's possession of professional competencies. The author connects the relevance of its coverage with the challenges faced by art education at the present time. The analysis of scientific research made it possible to determine distance education as a leading form of education and to outline its tools used in the music-pedagogical activity of a music teacher.
Опис
Ключові слова
компетентнісний підхід, професійна компетентність, вчитель музичного мистецтва, дистанційне навчання, competence approach, professional competence, music teacher, distance learning
Цитування
Лю Чженьянь. Сучасний погляд на проблему професійної компетентності вчителя музичного мистецтва / Лю Чженьянь // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 360–364.