Окремі питання оплати праці в умовах воєнного стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
Автором статті зазначено, що у Законі України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» містяться суперечності і тому, на думку автора, до закону потрібно якнайшвидше вносити поправки, які в першу чергу суперечать Конституції України. Підкреслено неоьхідність розробити більш дієві механізми контролю за доброчесністю діяльності роботодавців. The author of the article states that the Law of Ukraine "On the Organization of Labor Relations in Martial Law" contains contradictions, and therefore, in the opinion of the author, it is necessary to make amendments to the law as soon as possible, which primarily contradict the Constitution of Ukraine. The need to develop more effective mechanisms for monitoring the integrity of employers' activities is emphasized.
Опис
Ключові слова
оплата праці, режим воєнного стану, студентські роботи, wages, martial law regime, student work
Цитування
Єгіян А. Д. Окремі питання оплати праці в умовах воєнного стану / А. Д. Єгіян // Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу до Дня юриста, Харків, 6 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [за ред. О. О. Коваленко]. – Харків, 2022. – С. 149–150.