Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у процесі естетичного виховання

dc.contributor.authorКоширова, К.
dc.date.accessioned2021-07-12T10:46:23Z
dc.date.available2021-07-12T10:46:23Z
dc.date.issued2021-04-12
dc.description.abstractВ статті розглянута проблема емоційного інтелекту. Саме емоційний інтелект забезпечує успішність спілкування та соціальної взаємодії. Орієнтація сучасної освіти передбачає залучення особистості до творчої діяльності, що є основою естетичного розвитку людини. Емоційний інтелект є неодмінною складовою розвитку особистості, а за допомогою естетичного виховання школярі навчаються розуміти емоції та контролювати їх. Естетичне виховання передбачає розвиток здатності сприймати і відчувати прекрасне у природі, у творах мистецтва та у суспільних відносинах. В статье рассмотрена проблема эмоционального интеллекта. Именно эмоциональный интеллект обеспечивает успешность общения и социального взаимодействия. Ориентация современного образования предполагает привлечение личности к творческой деятельности, является основой эстетического развития человека. Эмоциональный интеллект является непременной составляющей развития личности, а с помощью эстетического воспитания школьники учатся понимать эмоции и контролировать их. Эстетическое воспитание предполагает развитие способности воспринимать и чувствовать прекрасное в природе, в произведениях искусства и в общественных отношениях. The article examines the problem of emotional intelligence. It is emotional intelligence that ensures the success of communication and social interaction. The orientation of modern education implies the involvement of personality to creative activity, is the basis of aesthetic development of a person. Emotional intelligence is an indispensable component of personal development, and through aesthetic education students learn to understand and control emotions. Aesthetic education involves developing the ability to perceive and feel the beautiful in nature, in works of art and in social relationships.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКoширова К. Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у процесі естетичного виховання / К. Коширова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 19.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5609
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectемоційний інтелектuk_UA.UTF-8
dc.subjectмолодші школяриuk_UA.UTF-8
dc.subjectестетичне вихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectэмоциональный интеллектuk_UA.UTF-8
dc.subjectмладшие школьникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectэстетическое воспитаниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectemotional intelligenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectyounger studentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectaesthetic educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleРозвиток емоційного інтелекту молодших школярів у процесі естетичного вихованняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРазвитие эмоционального интеллекта младших школьников в процессе эстетического воспитанияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeDevelopment of emotional intelligence of junior schoolchildren in the process of aesthetic educationuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Коширова К. .pdf
Розмір:
348.04 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: