Теоретичні питання профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в загальноосвітніх навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обгрунтовані теоретичні питання профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в загальноосвітніх навчальних закладах. Обоснованы теоретические вопросы профориентационной работы со старшеклассниками в общеобразовательных учебных заведениях.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, профорієнтаційна робота, старшокласники, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, профориентационная работа, старшеклассники, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, vocational guidance work, high school students, general educational institutions, student work
Цитування
Козіс Я. М. Теоретичні питання профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в загальноосвітніх навчальних закладах / Я. М. Козіс // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 44.